Make your own free website on Tripod.com


Craftsmans Cottage

Valpar födda 17/1 2002 | Bilder | Valpar födda 2001

Jag startade min uppfödning av amstaff 1995 tillsammans med min
dåvarande hustru Ann Rode i den då gemensamma kennel Mic Mac. Första
tiken var Devolution´s A Whoopsadaisy, en mycket stor och mycket snäll
amstaff. Sedan följde inköp av Old Hickory Tina, en ganska liten och
mycket klipsk tik. Simontipit du Donjon Magnolia och Kar Ron´s
Dragonheart, båda hanar med många kvaliteter anskaffades därefter.
Bland de hundar jag är nöjd med att ha åstadkommit kan nämnas Such Mic
Mac Lydicks Klodokar / Norton, Mic Mac Hanne-Marie, Bir och Cert
Hässleholm 2001 och Craftsmans Cottage Amalaswinta / Smulan född i
januari 2000 och fortfarande på tillväxt. Sedan 1999 bedriver jag min
uppfödning av amstaff i egen regi under kennelnamnet Craftsmans Cottage.
Visst är det väldigt roligt att vinna på utställning, likväl är det inte
huvudsyftet med min uppfödning. Det jag önskar åstadkomma är goda och
glada, människovänliga amstaffar med ett stadigt temperament och god
hälsa och fysik vilka kan fungera i många år som kompisar och
familjehundar. Jag var en av de första som började med amstaff i Sverige.
Jag var också en av initiativtagarna till bildandet av Svenska
Amstaffklubben och har från tid till annan fungerat som dess sekreterare.
När Svenska Terrierklubben 1996 hade domarkonferens om amstaff var jag
delaktig i utformandet av kompendiet för rasen. Av och till publicerar
jag artiklar i amstaffrågor i diverse hundtidningar.

Jan Saxtrup
Parkgatan 19 24235 Hörby
tel: 0415-15575

jan.saxtrup@horby.net